ผลงานนรพล

- โครงการแด่เพื่อนผู้ยากไร้ โดยการบริจาคโลงศพให้กับผู้ยากไร้
- โครงการมอบสายตาเป็นของขวัญ ให้กับชาวเชียงใหม่ประสานร่วมกับสโมสรไลอ้อนนานาชาติและกระทรวงสาธารณสุข
- โครงการแปรรูปพืชไร่เพื่อการส่งออก โดยร่วมกับกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่
- ปี 2543 ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเสธีรรม
- ปี 2543 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการประธานคณะกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฏร