ร่วมงานอำเภอยิ้ม ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ วันที่ 27 ก.ค.59