กิจกรรมสืบสาน "ประเพณี​ปีใหม่เมือง" ที่บ้านป่าคา 

ขอขอบคุณแกนนำตำบลแม่ตื่น​ อำเภออมก๋อย ร่วมกิจกรรมสืบสาน "ประเพณี​ปีใหม่เมือง" ที่บ้านป่าคา ครับ.