ร่วมกิจกรรมกับชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ภาคเหนือ "ปันน้ำใจให้กับน้องๆนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกล" 28 ก.ค.59